De wereld staat stil, maar Drenthe beweegt …

Lees meer

Drenthe gezond

Meer informatie

Drenthe doet mee

Meer informatie

Drenthe beleeft

Meer informatie

Heel Drenthe beweegt

Missie: Drenthe beweegt wil inzetten op gezond opgroeien, op gezond ouder worden, op gezonde beleving van vrije tijd en dat iedereen mee kan doen.

Onze filosofie is: samen de kracht van sport en bewegen benutten om Drenthe nog beter te maken. Deze unieke, omvangrijke samenwerking tussen alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe is vanaf 2009 gegroeid tot een uitgebreid netwerk met verbindende kracht, een integrale visie en structuur.

De derde fase van Drenthe beweegt loopt van 2017 tot en met 2020.

Wat doen we:
De kracht van sport en bewegen inzetten in het brede sociale domein en als versterking van met name de vrijetijdseconomie. Dit leidt tot ambities op het gebied van Gezonde Leefstijl (gezondheid), Iedereen doet mee (participatie) en Actieve beleving (economie). Dit doen we in de 3 deelprogramma’s.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Drenthe Beweegt.

Laatste nieuws

Alternatieve Avond4daagse groot succes

Drenthe gezond - 2020-06-08 09:05:44

Drenthe gezond lanceerde in  samenwerking met KWBN de alternatieve Avond4daagse. Normaal gesproken wordt in de maanden mei en juni in de hele provincie de wandelvierdaagse georganiseerd, helaas werden ze allemaal afgelast. “In deze coronatijd is een Avond4daagse organiseren natuurlijk geen optie.”, vertelt Dorien. “In de meeste gemeenten zijn er honderden kinderen met hun ouders bij elkaar om de Avond4daagse te lopen, dat kan nooit op een verantwoorde manier. Maar wij dachten: we kunnen natuurlijk wel een alternatief aanbieden…

lees meer

Drents protocol voor sportende jeugd

Geen onderdeel van een categorie - 2020-04-30 12:14:43

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.

lees meer

De sporttoekomst van Drenthe

Drenthe beleeft, Drenthe doet mee, en Drenthe gezond - 2020-03-05 12:17:57

Het afgelopen jaar is er met een landelijk consortium in samenwerking met SportDrenthe gewerkt aan de Regionale Sport Toekomst Verkenning van Drenthe. Het eindresultaat van deze verkenning is inmiddels gepubliceerd op sportenbewegenincijfers.nl. Vanuit de methodiek van de landelijke sport toekomst verkenning is er met een grote groep partners in meerdere bijeenkomst gewerkt aan deze verkenning.

lees meer

Agenda

Werk mee aan het nieuwe kindermenu in Drentse restaurants

Klik hier