Begint het nieuwe decennium op 1 januari 2021?

2020-09-30 19:29:05 | Categorie: Drenthe beleeft, Drenthe doet mee, en Drenthe gezond

In ieder geval is dit de startdatum voor nieuw regionaal sport en gezondheidsbeleid, waar onder andere de Drentse overheden mee bezig zijn. Drenthe beweegt zal daar een onderdeel van zijn. We schatten in, dat we dan in de eindfase van de Corona-maatregelen zitten en echt wel vooruit gaan kijken. Een goed moment om eens een voorstelling van sport en bewegen in de komende 10 jaar te maken. In oktober 2020 hebben we een aantal Drenten gevraagd hun voorstelling te delen via onze website in een verhaaltje van maximaal 200 woorden). Programmamanager Drenthe beweegt, Hans Derks trapt af, maar hoopt dat er veel mensen gevraagd en ongevraagd gaan reageren.

1 oktober 2020
Hans Derks – programma manager Drenthe beweegt

“Er zal geen trendbreuk zijn”

Corona heeft zeker effect op, hoe sport en bewegen er de komende 10 jaar uitziet, maar er zal geen trendbreuk zijn. Individualisering blijft de megatrend. Dit betekent niet dat we nog meer op onszelf zullen zijn, maar dat we door-emanciperen, assertiever worden en persoonlijke keuzes maken. De sociale transitie van maakbaar (wat we voor Corona dachten) naar eigen verantwoordelijkheid en roep om zelfredzaamheid gaat verder. Dat heeft als gevolg dat sport als middel in de komende 10 jaar volledig opgenomen gaat worden in het sociale domein. Corona heeft het belang van persoonlijke fitheid duidelijk gemaakt. Het zal nog verder gaan. Ook de ontwikkeling van levensvaardigheden door middel van sport en bewegen wordt erkend als belangrijk onderdeel van opgroeien. Lees het hele artikel van Hans Derks

Heeft u een voorstelling van sport en bewegen in de komende 10 jaar? Schrijf uw verhaal in maximaal 200 woorden en mail de reactie naar Hans Derks: hderks@sportdrenthe.nl