Bijeenkomst Mentale druk bij jongeren en jongvolwassenen

2021-05-04 10:13:29 | Categorie: Drenthe gezond

Op 13 april heeft GGD Drenthe i.s.m. met het RIVM een bijeenkomst voor gemeenten georganiseerd over druk op het dagelijks leven bij jongeren en jong volwassenen.

Mentale druk bij jongeren is veel in het nieuws. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning van 2018 attendeerde al op toenemende mentale druk bij jongeren. In de landelijke nota ‘Gezondheid breed op de agenda, 2020 – 2024’ is ‘druk op het dagelijks leven bij jongeren en jong volwassenen’ één van de vier uitdagingen. Trend is dat mentaal welbevinden bij jongeren stabiel is/ licht verslechterd en er sprake is van toename van druk. Corona lijkt deze ongunstige trend te versterken.

Medewerkers van RIVM en GGD Drenthe hebben geschetst wat er bekend is over een effectieve aanpak. Aangrijpingspunten zijn er op het niveau van individu, omgeving en maatschappij. Deelnemers zijn meegenomen in een domeinoverstijgende integrale aanpak op 4 pijlers van preventie.

In deze video vertellen een jongvolwassene, jongerenwerker, schoolpsycholoog en jeugdarts wat zij zien en ervaren.

Wil je meer weten over dit thema of sparren over regionale en lokale aanpak op dit thema neem dan contact op met Margriet de Boer (m.deboer@ggddrenthe.nl) of Marianne Mevius (m.mevius@ggddrenthe.nl) van GGD Drenthe.