Trots ontvangen we de titel Community of Sport 2019

De vertegenwoordigers van de 12 gemeenten in Drenthe en de provincie mochten op 4 december de titel ‘European Community of Sport’ in ontvangst nemen tijdens het jaarlijkse ACES Europe Award Gala in het Europese Parlement te Brussel. De evaluatiecommissie vond in Drenthe het voorbeeld van hoe sport ingezet kan worden binnen de maatschappij en kwam tot een positief oordeel voor Drenthe als sportregio. De titel ‘European Community of Sport 2019’ is een bekroning van alle activiteiten op sport- en beweeggebied, die er in Drenthe worden georganiseerd door, vaak, veel vrijwilligers. Dit is opgemerkt tot over de landsgrenzen, daar zijn we enorm trots op.

“Doing is in our nature, the sport stands strong in Drenthe and we want the title, because all those people who are so committed to the sport in Drenthe deserve it.”, Henk Jumelet.


En nu zijn we de European Community of Sport 2019…

De titel European Community of Sport is een beloning voor geleverde prestaties. Maar in tegenstelling tot veel sporttitels is het geen titel waar je naartoe werkt. Het is zeker geen einddoel. Deze titel willen we vooral inzetten om sport en bewegen in Drenthe nog beter te maken. Om op die manier een bijdrage te leveren aan een sportief, gezond en sociaal Drenthe.

Al vóór de awarding op 4 december 2018 zijn we in overleg gegaan met ruim 200 betrokkenen in de sportwereld. Hoe kunnen we de titel maximaal inzetten? Dat heeft veel opgeleverd. Wij hebben dat samengevat in:

Uitgangspunten

  • Bouwen op al het goede op sport- beweeg- en gezondheidsgebied dat er al is
  • Situatie op 1-1-’20 beter dan op 1-1-’19 met duurzame visie op de toekomst
  • Hoe kan de inzet van de kracht van sport en beweging Drenthe beter maken?
  • Community of Sport moet leiden tot meer verbinding in de breedste zin

Opgehaalde wensen

  • Het effect van CoS2019 is vooral gezond, sociaal en verbindend
  • Het richt zich net zoveel op eigen inwoners als op de rest van Nederland
  • Sterke punten zijn de binding, vrijwilligers, netwerk en bereidheid tot samenwerking
  • Het gaat om sport en bewegen in breedste zin (en bv niet over topsport)

Dit heeft een programma opgeleverd dat in onderstaand schema is weergegeven. Het programma is geen dichtgetimmerd spoorboekje, maar een structuur waarmee we verband leggen tussen wat we inzetten, wat het oplevert en zoveel mogelijk resultaat. Het schema gaat uit van de impuls die de titel geeft. Op deze wijze denken we maximaal invulling te geven aan uitgangspunten en wensen.

CoS2019 programma schema

“There is a lot going on in our provence, but modesty is our second nature. This is the moment we have to shine.”, Roger de Groot

Het bidbook waar het allemaal mee begon – lees hier