De sporttoekomst van Drenthe

2020-03-05 12:17:57 | Categorie: Drenthe beleeft, Drenthe doet mee, en Drenthe gezond

Het afgelopen jaar is er met een landelijk consortium in samenwerking met SportDrenthe gewerkt aan de Regionale Sport Toekomst Verkenning van Drenthe. Het eindresultaat van deze verkenning is inmiddels gepubliceerd op sportenbewegenincijfers.nl. Vanuit de methodiek van de landelijke sport toekomst verkenning is er met een grote groep partners in meerdere bijeenkomst gewerkt aan deze verkenning. “Het is echt een product geworden van en voor Drenthe. We hebben zo veel mogelijk bestaande gegevens overzichtelijk bij elkaar gebracht, maar nog belangrijker was de duiding die we samen met alle Drentse partners aan deze informatie hebben kunnen geven. Er ligt een mooie basis van waaruit het sportbeleid in Drenthe nog gerichter en effectiever ingezet kan worden,” aldus Hans Slender die samen met Mieke Zijl betrokken was bij de verkenning.

Data voor beleid

Doordat de verkenning een samenwerking was tussen RIVM, Mulier Instituut, VSF, Kenniscentrum Sport en Bewegen en NOC*NSF kon er vanuit verschillende invalshoeken data en informatie bij elkaar gebracht worden. Waar iedere beleidsmaker nog vaak een lange zoektocht heeft om een 0-situatie in kaart te brengen, is er nu veel op één plek te vinden. Uit de regionale beleidsanalyse is gebleken dat sport om de sport al lang niet meer genoeg is. Verbindingen naar gezondheidsbeleid, onderwijs, welzijn, sociaal domein en/of recreatie worden in alle gemeenten inmiddels wel al gemaakt.

Gebleken is dat de verenigingssport in Drenthe nog steeds hoog in het vaandel staat. Relatief hoog clublidmaatschap staat echter nog niet gerand voor een gezonde leefstijl. Er is nog veel winst te boeken als het gaat om voldoende bewegen en toegankelijkheid voor elke doelgroep. Ook is gebleken dat er nog veel witte vlekken zijn. Ontwikkelingen die we landelijk wel in beeld hebben, maar niet voor Drenthe en haar gemeenten kunnen specificeren. Beweegvaardigheid van kinderen, inzet in bewegingsonderwijs, vitaliteit van verenigingen, mate van participatie van diverse kwetsbare groepen, impact van evenementen, het wensenlijstje aan lokale en regionale informatie om nog specifieker beleid te kunnen maken is nog lang. De toekomst verkenning is daarom ook eerder een start dan een eindpunt.

Beschouwing

In onze beschouwing kijken we vooruit naar wat dit proces heeft opgeleverd en wat dit kan betekenen voor de toekomst van sport en bewegen in Drenthe. Er kan vanuit verschillende perspectieven naar sport gekeken worden. Sport kan gaan over bewegen, meedoen, meeleven of presteren. Elke sportperspectief heeft zo zijn waarde en ook zijn eigen uitdagingen. De verkenning beidt aangrijpingspunten om dit gesprek in elke gemeente en ook provinciaal nog specifieker te voeren. Hoe wordt in de lokale sportakkoorden in Drenthe naar sport gekeken. Welke perspectieven staan hierin centraal, welke opgaven horen hier bij en wat kan hierin lokaal opgepakt worden en waar moeten we als Drenten samen optrekken. De sport toekomst verkenning biedt een mooi startpunt voor de lokale sportakkoorden, maar uiteindelijk ook input voor de vraag: hoe kunnen we de sport regio Drenthe ook de komende jaren nog sterker maken. Voor een nog betere sport én voor een nog betere samenleving.

Voor een verslag van het jaar 2019 met betrekking tot de sporttoekomstverkenning Drenthe klikt u hier.