Nieuwe website Drenthe gezond

Bekijk hem hier
Nieuwe website Drenthe gezond

Heel Drenthe gezond

Nieuwe governance per 1 januari 2022

Drenthe gezond verhuist per 1 januari 2022 van SportDrenthe naar CMO Stamm.

Drenthe Samen Gezond in Beweging, dat is de overkoepelende ambitie van het gelijknamige meerjarenbeleidsprogramma 2021-2024 en bijbehorend Uitvoeringsprogramma. In Drenthe zetten we als gemeenten, samen met al haar partners, al stevig in op de thema’s sport, bewegen, gezondheid en preventie. De laatste jaren is er ontzettend veel ondernomen en er is energie om hier de komende jaren samen verder op te investeren. Het meerjarenbeleidsprogramma – dat is vastgesteld door de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe – geeft een visie en kapstok waar de verschillende ontwikkelingen en projecten/programma’s rondom deze thema’s bij elkaar zijn gebracht. Het uitvoeringsprogramma vormt daar een concretiseringsslag op; waar gaan we op inzetten en welke regionale aanpak past daarbij.

De meest recente stap die hiervoor is gezet, is het ontwikkelen van een nieuwe governance structuur. Hierin wordt een stap gemaakt naar meer eenheid en verbinding en minder bestuurlijke drukte. Eén van de ingrediënten om dit voor elkaar te krijgen is om de afstemming over bestaande projecten, programma’s en netwerken te borgen in de themagroep Sport en Preventie. Het programma Drenthe Gezond krijgt daarbij een meer prominente rol, zij leveren namelijk de programmamanager om het uitvoeringsprogramma te coördineren. Dit zal niet meer gebeuren onder de regie van SportDrenthe maar vanaf 1 januari 2022 vanuit CMO STAMM. SportDrenthe heeft het programma Drenthe Gezond opgebouwd als deelprogramma van Drenthe beweegt. In de afgelopen 4 jaar is het programma gegroeid naar een zelfstandig programma met een zeer divers netwerk van partners in Drenthe die actief zijn op gezondheidspreventie. Samen willen we meer gezonde levensjaren voor de inwoners van Drenthe en de gezondheidsachterstanden verkleinen. De omvang van Drenthe Gezond die hierbij is ontstaan, reikt inmiddels verder dan sport en bewegen, daarom is ervoor gekozen om het programma bij CMO STAMM onder te brengen. Lees verder