+5 en -30

De zomervakantie zit erop, de coronamaatregelen zijn er grotendeels af, tijd om weer met elkaar de schouders eronder te zetten. Want inzetten op gezondheidspreventie is en blijft hard nodig. We sluiten aan bij de landelijke doelen[1] van +5 en -30. Dat houdt in dat in 2040 alle Nederlands ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. De Drentse ambities uit het meerjarenbeleidsprogramma sluiten daarbij aan. Een gebiedsgerichte integrale aanpak is daarvoor het meest succesvol. Daarom zijn we weer volop met elkaar aan de slag.

Nieuwe partners

Het netwerk van Drenthe gezond is gegroeid. We verwelkomen Sterk uit Armoede, die hun ervaringsdeskundigheid inzet. Biblionet Drenthe sluit aan, zij pakken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en beseffen hoe belangrijk taalvaardigheid is voor iemand zijn gezondheid. Verslavingszorg Noord Nederland denkt mee over een goede aanpak gericht op verantwoord middelengebruik. Samen werken om het beste te doen voor de inwoners van Drenthe.

De IWP Drenthe gezond waar onderzoek, onderwijs en praktijk samen komt is gestart met een bijeenkomst op 29 september. Verschillende studenten gaan aan de slag in de Drentse gemeenten met vraagstukken uit de lokale praktijk. Kennis en ervaringen die ze op hebben gedaan, worden gedeeld in de IWP Drenthe gezond.

We willen slim verbinden. We willen blijven leren van elkaar, domeinen aan elkaar verbinden en vooral samen in de praktijk aan de slag te gaan. Dan hebben onze inwoners er wat aan. Zo slaan we met Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten (ADSMP) en Drenthe gezond de handen in een. In afstemming met de stuurgroep draagt Annemarie het stokje als projectleider ADSMP over aan Drenthe gezond. Aan mij de taak om Drenthe gezond zo goed mogelijk af te stemmen op ADSMP en zo te werken aan een duurzaam gezond Drenthe voor iedereen.

Campagnemix

Een ander voorbeeld van slim verbinden is de campagnemix waar de GGD Drenthe, samen met Gemeente Tynaarlo en Drenthe gezond aan heeft werkt. Gedurende het hele jaar zijn er (landelijke) publiekscampagnes die gericht zijn op preventie en gezondheidsbevordering. Er zijn diverse organisaties in Drenthe die publiekscampagnes in Drenthe lokaal of regionaal uitdragen. Dit wordt vaak ad hoc opgepakt. Continuïteit en verbinding ontbreekt. Met de campagnemix is er een jaarkalender. Deze kalender is opgedeeld in drie periode met een overkoepelende kernboodschap gericht op de brede kijk op gezondheid. De campagnemix zorgt voor verbinding en synergie en dat hebben we nodig om impact te maken.

Laat je inspireren met andere mooie voorbeelden en zet dan samen met ons de schouders eronder. Veel leesplezier!

Dorien van de Kant

Drenthe gezond

[1] Missiedocument Gezondheid & Zorg | Health~Holland (health-holland.com)