Een nieuw jaar, een gek begin, maar met vele kansen

2021 wordt het jaar om kansen te verzilveren. In Drenthe zetten we in op gezondheidspreventie. Dit doen we samen door het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma dat aansluit op de ambitie en doelen van het meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging. Een eerste stap in dit proces is in kaart brengen wat er allemaal gebeurt in Drenthe gericht op sport, bewegen en preventie. We doen met z’n allen namelijk al ontzettend veel goede dingen. Door dit inzichtelijk te krijgen kunnen we beter de verbinding zoeken, wat uiteindelijk de aanpak versterkt.

Daarnaast zijn veel Drentse gemeenten bezig met lokale preventieakkoorden. In november 2018 heeft het ministerie van VWS samen met een tal van partners een nationaal preventieakkoord gesloten dat zich richt op het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Daarbij is ingezet op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcohol gebruik met als doel dat Nederlanders gezondere keuzes maken waardoor ze minder snel ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Om deze doelen te realiseren heeft de overheid geld beschikbaar gesteld voor lokale preventieakkoorden. In zo’n akkoord gaan lokale organisaties, inwoners en de gemeente afspraken maken over welke ambities uit het nationaal akkoord lokaal kunnen worden opgepakt en hoe deze kunnen worden bereikt. Daarnaast is er is ruimte voor achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en/of eenzaamheid afhankelijk van de keuze van de gemeente en betrokkenen. Borger-Odoorn is de eerste gemeente in Nederland met een goedgekeurd preventieakkoord.

Met Drenthe gezond zijn we in afwachting van de subsidieaanvraag Drenthe Samen Gezond die eind vorig jaar is ingediend bij ZonMw. Het wederhoor is inmiddels geschreven en opgestuurd en eind maart horen we of de aanvraag gehonoreerd is of niet.

Laten we ook hopen dat 2021 een jaar wordt waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. De lockdown en het thuiswerken begint aan iedereen te knagen. Ik zeg houd vol en laat je met deze nieuwsbrief inspireren door al het goede waar we mee bezig zijn. Lees de tips vanuit de gemeenten met goede adviezen om in beweging te blijven in deze corona periode. En bekijk de mooie initiatieven voor de toekomt.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

Dorien van de Kant
Coördinator Drenthe gezond