Als professional heb je dagelijks te maken met de Drentse bevolking. Drenthe gezond is er voor de professional om ondersteuning te bieden bij vraagstukken en problematiek in het werkveld. Zo organiseren we intervisiebijeenkomsten, trainingen, VDG bijeenkomsten en kennisateliers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld, situaties uit de praktijk worden besproken en ervaringen gedeeld. Door deze opzet wordt Drenthe breed gekeken naar wat er speelt bij JOGG regisseurs, GIDS projectleiders, jeugdverpleegkundigen, beleidsadviseurs en buurtsportcoaches. Evenals een breed draagvlak bij professionals in de preventie. We maken gebruik van elkaar, werken efficiënt en zorgen voor een goed werkend netwerk.

Agenda

Assen en Summer - 2020-07-14 09:04:19

lees meer

Beachvoetbal, Beachvolleybal & smoothies maken

Noordenveld en Summer - 2020-07-09 19:56:18

lees meer

bootcamp

Bootcamp / stormbaan

Noordenveld en Summer - 2020-07-08 15:35:33

lees meer