Drenthe gezond is actief met het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes en projecten. De expertise uit het netwerk wordt gebruik voor goede campagnes die aansluiten bij de vraagstukken van de gemeenten. Campagnes en projecten die worden uitgevoerd zijn 100 gezonde scholen, Natuurpad, Op Fietse en de Gezonde Avond4daagse. We gebruiken de kracht van het netwerk in alle gemeenten en realiseren daarmee provinciaal impact.