Grootste successen Drenthe beweegt 2013-2016

Bij het noemen van de successen van Drenthe beweegt past bescheidenheid. Er zijn nauwelijks successen alleen op het conto van Drenthe beweegt te schrijven. Het gaat altijd om samenwerking, waarbij het succes vaak op een of meer van de partners afstraalt. In die bescheidenheid een aantal successen waarbij Drenthe beweegt een rol speelt:

Drenthe is de sportiefste provincie van Nederland

Liefst 65% van de mensen sport minimaal 1x per week in Drenthe. Daarmee scoorde Drenthe in 2016 het hoogste van heel Nederland. De cijfers krijgen nog meer waarde wanneer je beseft dat juist oudere mensen minder sporten en Drenthe relatief oudere inwoners heeft. De cijfers zijn afkomstig uit het jaarlijks Sportdeelname onderzoek van NOCNSF

Drenthe wordt steeds meer beschouwd als bruisende, actieve provincie

Het programma Op Fietse en de aandacht voor evenementen heeft gezorgd voor een verandering in het imago van Drenthe van saai en rustig naar dynamisch en actief. De cijfers zijn afkomstig uit het Continu Imago onderzoek uitgevoerd door de Grontmij/ Sweco.

Alle Drentse gemeenten zijn JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)-gemeenten

In 11 van de 12 gemeenten worden kwetsbare jongen en hun sportvereniging methodisch ondersteund. Dit noemen we Positief Opgroeien Drenthe (POD) Sport

De Campagne 100 Gezonde Scholen is succesvol. Na 21 scholen op het 0-moment kent Drenthe meer dan 60 Gezonde scholen met meer dan 90 vignetten na 1 jaar Campagne

In Westerveld heeft de eerste pilot Natuurpad plaatsgevonden. Uit heel Nederland is er interesse voor deze combinatie van Kaartlezen, Gezonde leefstijl, Natuureducatie en Beweging

In samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen wordt er op scholen een vierjaar durend interventie-onderzoek uitgevoerd in het kader van JOGG

Op Fietse is uitgegroeid tot een provincie breed programma met veel betrokkenen, waarin de fiets wordt gebruikt om mensen gezond te maken, mensen deel te laten nemen om vooral ook om meer bestedingen door niet-Drenten in onze provincie te laten plaatsvinden.

De sportmonitor (digibase voor aangepast sporten) is ontwikkeld en operationeel. Het totale aanbod Aangepast sporten voor iedereen bereikbaar via drenthe-beweegt.nl

De evenementen World Cup Paracycling 2017, 2018 en het Wereldkampioenschap Paracycling 2019 is naar Nederland (Emmen) gehaald. Er wordt in verschillende werkgroepen gewerkt aan zoveel mogelijk spinoff.

Er is een proces uitgezet dat kan leiden tot een bid op het Wereldkampioenschap Wielrennen op de Weg in de jaren 2021 t/m 2023.

Het Kenniscentrum Evenementen ondersteunt tientallen evenementen en zorgt dat elk evenement zoveel mogelijk economische dan wel maatschappelijke spinoff heeft. EN ze organiseert jaarlijks 4 thema-avonden die mede zorg dragen voor de kwaliteit van evenementen in Drenthe.

De congressen het Fitte Brein en Natuur + Bewegen = Gezond zijn agendasettend geweest. Heel grote opkomst, veel inspiratie en veel spinoff

Zeker zo belangrijk als de concrete resultaten, zijn de gevolgen van de beweging, die is gestart. Of het nu de Sportgemeente van het Jaar Hoogeveen, de NK Wielerweken in Emmen, de thuiskomst van de Olympiërs in Assen, de ambities van Fietsgemeente Noordenveld of het Grootste en groenste sportpark in Westerveld …het past allemaal in de beweging, waarin we sport inzetten om Drenthe beter te maken.