Extra Corona Gezondheidsmonitor Jeugd met aandacht voor mentale gezondheid

2021-05-04 10:02:52 | Categorie: Drenthe gezond

Wat is nu echt de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren? Om daar achter te komen gaan we in Drenthe, samen met alle GGD’en in Nederland, dit najaar een extra Gezondheidsmonitor Jeugd uitvoeren. In deze monitor is extra aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren in klas 2 en klas 4 tijdens en na corona. De uitkomsten komen beschikbaar op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Door de resultaten te vergelijken met de vorige monitor in 2019 krijgen we inzicht in de trends in gezondheid en welbevinden.

GGD Drenthe neemt iedere vier jaar een Gezondheidsmonitor af in klas 2 en klas 4. Dit onderzoek loopt parallel aan de screening van Jij en Je Gezondheid. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting om inzicht te krijgen in de impact die corona heeft op de gezondheid en het welzijn van jongeren. We werken hierin samen met het RIVM, GGD GHOR Nederland, het NIVEL en ARQ. In 2023 nemen we weer een reguliere monitor af.