Update 100 Gezonde scholen

2018-04-21 10:30:13 | Categorie: Drenthe gezond

Precies 2 jaar geleden, 21 april 2016, startte de campagne 100 Gezonde Scholen. We streven naar deelname van alle JOGG-gemeenten in Drenthe en naar 3 Gezonde Scholen per jaar per gemeente; dat zijn 100 gezonde scholen in 3 jaar. We zijn op de goede weg. De 61 scholen die zich op 21 april 2017 Gezonde School mochten noemen bouwden verder aan hun Gezonde School en behaalden extra vignetten en organiseerden vele activiteiten. GGD Drenthe zet zich onverminderd in om de scholen de ondersteuning te bieden die ze vragen. Gemeenten doen er alles aan om scholen te stimuleren mee te doen. Combicoaches worden in stelling gebracht om te helpen op scholen. Drenthe beweegt en Drenthe gezond helpt met de ontwikkeling waar kansen liggen. Samen gaan we het komende jaar in en helpen we de (nieuwe) scholen die toekenning krijgen van het ondersteuningsaanbod op weg, blijven we de bestaande Gezonde Scholen ondersteunen en zullen we er alles aan doen om nieuwe scholen te enthousiasmeren.
Hieronder leest u de succesverhalen van twee scholen en vindt u de feiten en cijfers.
NB: scholen die het afgelopen schooljaar het ondersteuningsaanbod Gezonde School ontvingen, moeten uiterlijk voor 1 mei het vignet aanvragen. Er zijn 8 nieuwe aanvragen die nog worden beoordeeld en naar verwachting komt daar tot 1 mei nog een aantal bij