Grenzen verleggen

Drenthe beweegt is een programma waarmee we Drenthe socialer, gezonder en uitdagender willen maken met de inzet van sport. Inclusief de aanpak van sport. Dus, het gaat over grenzen verleggen. Ambities omzetten in doelstellingen. Vervolgens investeren om te presteren als het moment zich voordoet. Om terug te kijken, te evalueren, de ontwikkelingen te onderzoeken om vervolgens nieuwe ambities te benoemen. Een methode om telkens de grenzen te verleggen. Ook de Drenthe beweegt methode. Niet geheel toevallig 4-jarig en de Olympische cyclus volgend. Ooit natuurlijk gestart als Drenthe 2028.

Grenzen verleggen

Wisten we in 2009 hoe de wereld er 10 jaar later uit zou zien? Of hadden we kunnen beseffen dat 10 jaar later Sport en bewegen echt een plek zouden hebben veroverd in de beleidsagenda van overheden. Dat Gezondheid een hype zou zijn geworden, dat Buurtsportcoaches zo’n succes zouden worden en zo’n beetje in elke gemeente in Nederland er door overheid en sportorganisaties sportakkoorden zijn of worden gesloten. En dat allemaal in 10 jaar Drenthe beweegt.
Ha, nee, ik weet beter. Drenthe beweegt lift mee op allerlei ontwikkelingen. Het heeft ervoor gezorgd dat we in 10 jaar gegroeid zijn. Sport en bewegen staat echt op de kaart. Gerelateerd aan de als eerst genoemde thema’s als preventie, gezond, vitaal, sociaal … Met elke 4 jaar een kleine stap.

Grenzen verleggen

2019 was het jaar van Community of Sport. Maar ook het jaar van 50 jaar SportDrenthe, de Regionale Sporttoekomstverkenning en de start van de lokale Sportakkoorden. Deze combinatie maakte het een speciaal jaar. Waarin inderdaad weer grenzen zijn verlegt. Een van die grenzen, waar we overheen zijn gegaan …zijn de provinciegrenzen. Nadrukkelijk hebben we ons aan Nederland en zelfs daarbuiten gepresenteerd. Ze (je weet wel, diegene waar wij altijd naar opkeken) waren onder de indruk. Ze kwamen zelfs naar Emmen om het geheim van Drenthe te ontdekken.

Grenzen verleggen

We hebben gepiekt in 2019. We werken richting een nieuwe cyclus. Met alle bijbehorende vragen. Zo vragen we ons natuurlijk af of er genoeg te winnen valt om weer een nieuwe cyclus in te gaan. Waar in 2009 we in een kamertje van het provinciehuis de eerste 4 jaar konden uitzetten, wordt er nu in verschillende samenstellingen over sport en bewegen, over preventie, gezond en sociaal gesproken. Pure winst. Beter kan het niet.

Of wel. Kunnen we nog een keer grenzen verleggen? Natuurlijk denk ik, persoonlijk, van wel. Gevoelsmatig zeg ik dat we 80% van onze inzet binnen de hele brede context van Drenthe beweegt, in gemeenten, provincie, organisaties, moeten gebruiken om resultaten -met name samenwerking- te borgen. Maar ook verder blijven kijken. Wat kan beter, wat helpt Drenthe verder? Waarbij het slim is om over de grenzen te kijken voor mooie voorbeelden. Letterlijke grenzen, want we zitten nu niet voor niets door heel Europa, maar ook verder kijken over domeinen. Er is nog steeds veel winst te maken.