Nieuwe governance Drenthe gezond

2021-12-13 14:40:32 | Categorie: Drenthe gezond

Drenthe Samen Gezond in Beweging, dat is de overkoepelende ambitie van het gelijknamige meerjarenbeleidsprogramma 2021-2024 en bijbehorend Uitvoeringsprogramma. In Drenthe zetten we als gemeenten, samen met al haar partners, al stevig in op de thema’s sport, bewegen, gezondheid en preventie. De laatste jaren is er ontzettend veel ondernomen en er is energie om hier de komende jaren samen verder op te investeren. Het meerjarenbeleidsprogramma – dat is vastgesteld door de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe – geeft een visie en kapstok waar de verschillende ontwikkelingen en projecten/programma’s rondom deze thema’s bij elkaar zijn gebracht. Het uitvoeringsprogramma vormt daar een concretiseringsslag op; waar gaan we op inzetten en welke regionale aanpak past daarbij.

De meest recente stap die hiervoor is gezet, is het ontwikkelen van een nieuwe governance structuur. Hierin wordt een stap gemaakt naar meer eenheid en verbinding en minder bestuurlijke drukte. Eén van de ingrediënten om dit voor elkaar te krijgen is om de afstemming over bestaande projecten, programma’s en netwerken te borgen in de themagroep Sport en Preventie. Het programma Drenthe Gezond krijgt daarbij een meer prominente rol, zij leveren namelijk de programmamanager om het uitvoeringsprogramma te coördineren. Dit zal niet meer gebeuren onder de regie van SportDrenthe maar vanaf 1 januari 2022 vanuit CMO STAMM. SportDrenthe heeft het programma Drenthe Gezond opgebouwd als deelprogramma van Drenthe beweegt. In de afgelopen 4 jaar is het programma gegroeid naar een zelfstandig programma met een zeer divers netwerk van partners in Drenthe die actief zijn op gezondheidspreventie. Samen willen we meer gezonde levensjaren voor de inwoners van Drenthe en de gezondheidsachterstanden verkleinen. De omvang van Drenthe Gezond die hierbij is ontstaan, reikt inmiddels verder dan sport en bewegen, daarom is ervoor gekozen om het programma bij CMO STAMM onder te brengen.

Een kleine terugblik van wat we de afgelopen 4 jaar als Drenthe gezond hebben bereikt. Natuurlijk de groei naar een prachtig regionaal netwerk waarin op diverse niveaus van elkaar wordt geleerd. De IWP Drenthe gezond waar onderzoek, onderwijs en praktijk samen komt en elk jaar weer studenten in de Drentse gemeente bezig gaan met lokale gezondheidsvraagstukken. Een Team:Fit coach voor de provincie Drenthe, succesvolle ZonMw aanvragen en natuurlijk de campagnes, zoals het Kindermenu 2.0, Gezonde Scholen en Gezondere Supers, om kleine stapjes te zetten richting een gezondere omgeving.

Als bestuurlijk trekker Sport en Preventie wil ik, Joop Brink, graag gebruik maken van deze mogelijkheid en SportDrenthe bedankten voor alle inzet die zij heeft gepleegd om Drenthe Gezond te brengen tot waar het nu staat. Het getuigd van lef om een goed lopend programma over te dragen naar een organisatie waar het inhoudelijk beter past en verder kan groeien. Deze manier van samenwerken brengt Drenthe verder, want alleen daarmee kunnen we het beste doen voor onze inwoners. Chapeau SportDrenthe.

Als programmamanager, Dorien van de Kant, wil ik ook SportDrenthe bedanken voor de kansen die ze mij hebben gegeven. Maar ook voor de vrijheid om samen met de partners het programma door te ontwikkelen en verder te kijken dan sport en bewegen. Ik ben er van overtuigd dat dit de beste stap is voor het programma Drenthe gezond en de Drentse ambities. Daarin hebben we SportDrenthe als partner nog heel veel nodig.

Naar de toekomst kijkende hopen we dat de stappen die we nu maken bij zullen dragen aan een meer effectieve samenwerking tussen de verschillende partijen die actief zijn op deze thema’s. Met als einddoel om als Drenthe de komende jaren vitaal en gezond te (worden en) blijven.

Veel leesplezier met de nieuwsbrief en op naar een gezond Drenthe!

Joop Brink, wethouder, bestuurlijk trekker

&

Dorien van de Kant, programmamanager Drenthe gezond.

Noot: we laten de overname zo soepel mogelijk verlopen, zodat partners er zo weinig mogelijk van merken. Per 1 januari 2022 heeft Dorien wel een nieuw e-mailadres: d.vandekant@cmostamm.nl.