Onderzoek: Wat is gezondheid

2020-08-10 09:56:34 | Categorie: Drenthe gezond

Dorien van de Kant (coördinator Drenthe gezond) heeft in kader van de Master Healthy Ageing Professional onderzoek gedaan in Meppel, de Watertorenbuurt, naar de betekenis van ervaren gezondheid voor de inwoners. Onderstaand een korte samenvatting. Voor de uitgebreide samenvatting en het volledige onderzoek klik hier voor een PDF.

Samenvatting:

Om het gezondheidsbeleid van de gemeente Meppel beter te laten aansluiten bij wat mensen zelf ervaren is onderzocht: welke betekenis geven inwoners van de Watertorenbuurt in Meppel aan hun eigen gezondheid en wat vinden ze daarin belangrijk? Daarbij is gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek door middel van semi-gestructureerde diepte-interviews en foto’s. Negen inwoners zijn bevraagd op drie thema’s: Positieve Gezondheid, sociale omgeving en fysieke omgeving. In de fysieke omgeving zijn ook foto’s gemaakt. Participanten bleken alle aspecten van Positieve Gezondheid van invloed te vinden op gezondheid. Lichaamsfuncties wordt het meest benoemd als het gaat om het beoordelen van de gezondheid. In de fysieke omgeving komt overal de natuur terug. Op plekken waar de natuur specifiek wordt benoemd geven participanten aan dat dit rustgevend is of dat er ruimte is om te spelen. Achterstallig onderhoud wordt het vaakst als niet prettig benoemd. De invloed van de sociale omgeving verschilt per participant. De ene participant heeft behoefte aan een groot sociaal netwerk om op terug te kunnen vallen, waarbij de andere aan één goede vriend genoeg heeft. Missen van steun uit de sociale omgeving is bepalend voor de beoordeling van de gezondheid. Kijkend naar de individuele participanten blijkt dat er samenhang is tussen de thema’s. Wat een participant belangrijk vindt in zijn of haar gezondheid en hoe deze persoon kijkt naar verschillende aspecten is bij elke participant verschillend en afhankelijk van wat er op dat moment speelt in zijn of haar leven. De participanten in dit onderzoek gaven geen eenduidige betekenis aan gezondheid.

Gezien de grootte van het bestand zijn de bijlagen uit de download gelaten, mocht u het volledige document willen ontvangen of meer informatie willen opvragen mailt u dan naar Dorien: dvandekant@sportdrenthe.nl