Partner in Drenthe gezond
Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma werkt hierbij samen met gemeenten en diverse andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Ga naar de website