CMO STAMM

CMO STAMM is hét kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Samen met onze partners creëren we innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat is wat ons drijft.
We onderzoeken, initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen. Zo realiseren we oplossingen met impact.

Drenthe College

Het Drenthe College vertegenwoordigt de scholen in het voortgezet onderwijs binnen het netwerk van Drenthe beweegt.

Gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Assen

De gemeente Assen is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente de Wolden

De gemeente De Wolden is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Emmen

De gemeente Emmen is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Meppel

De gemeente Meppel is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Noordenveld

De gemeente Noordenveld is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

Gezond In…/Pharos

Partner in Drenthe gezond
Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma werkt hierbij samen met gemeenten en diverse andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

GGD Drenthe

GGD Drenthe werkt aan gezondheid voor de Drenten! Er zijn veel ontwikkelingen in het maatschappelijk en fysieke domein waar GGD Drenthe haar bijdrage levert. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de transformatie van de nog jonge taken van de gemeenten vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Dit vraagt van gemeenten, maar zeer zeker ook van haar uitvoeringspartners, een proactieve en flexibele inzet. Gemeenten willen een GGD die hen deskundig en objectief adviseert en ondersteunt. GGD Drenthe gaat en staat voor het behalen van zoveel mogelijk gezondheidswinst voor de Drentse inwoners.

Hanzehogeschool

Partner in Drenthe gezond
De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met een breed aanbod aan opleidingen leiden we hoogwaardige professionals op. Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij. Samen met bedrijven en instellingen ontwikkelen we toepasbare, praktijkgerichte kennis. De strategische speerpunten Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap hebben een prominente plek binnen onderwijs en onderzoek.

IVN

IVN Drenthe betrekt mensen – jong en ouder – bij natuur en landschap in de eigen omgeving. Van de eigen achtertuin en de groene buurt tot in de mooie Drentse natuur, zoals de Nationale Parken en natuurterreinen van o.a. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In Drenthe werken IVN vrijwilligers en -beroepskrachten samen aan een groene, gezonde en duurzame samenleving. Dit doen we samen met een enorm netwerk van professionals zoals terreinbeheerders | organisaties in de recreatieve-, gezondheids- en cultuursector | onderwijs | overheden en andere partners.

JOGG Nederland

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streven wij naar een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Kans voor de Veenkoloniën / ZIF

Partner in Drenthe gezond
Het programma Kans voor de Veenkoloniën is een bijzondere kans voor inwoners in het veenkoloniaal gebied regio om samen de leefsituatie te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Om zelf een duurzame verandering op gang te brengen en te houden.

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe is samen met de 12 Drentse gemeenten een belangrijke partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.

SportDrenthe

SportDrenthe heeft als missie ‘Met sport Drenthe (nog) beter maken’. Door samen te werken in het netwerk Drenthe beweegt geven we uiting aan deze missie, zorgen we voor uitvoering en advies bij projecten die sport gerelateerd zijn en kunnen we onze kennis en expertise breder inzetten bij de partners in het netwerk.

Topsport Noord

Topsport Noord is als partner verbonden aan Drenthe beweegt op het gebied van topsport en talentontwikkeling.

VNO NCW Noord

VNO NCW Noord heeft met haar leden als doel: een optimaal ondernemersklimaat in Noord-Nederland. Zij zijn in het netwerk Drenthe beweegt een belangrijke partner en voor het bedrijfsleven in Drenthe.

Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe, voor een duurzaam gezond Drenthe. Wij zijn een maatschappelijke organisatie die de positie van de cliënt versterkt. Zorgbelang Drenthe is een proactieve en onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor iedereen in Drenthe die gebruik maakt van zorg. Met een enthousiast team dat specifieke kennis heeft over de ‘wereld van de zorg’ en de inwoners van Drenthe. Want wij zijn tevens het kenniscentrum bij uitstek waar het gaat om cliëntervaringen in de zorg.