In de verschillende deelprogramma’s worden projecten uitgevoerd waar Drenthe beweegt een aandeel in heeft. Bij verschillende projecten hebben we aan de wieg gestaan van de ontwikkeling en wordt de uitvoering door partners opgepakt. Bij andere projecten zijn we adviserend aanwezig of ondersteunen we bij de uitvoering. Hieronder vindt u het overzicht van de actuele projecten.