Omschrijving

2018-04-09 11:48:34 | Categorie: Dg - Campagnes en Drenthe gezond

Drenthe gezond streeft naar 100 gezonde scholen in Drenthe. op 21 april 2016 startte de campagne, op 21 april 2018 staan we op 65 scholen. Begin juni 2018 zijn de nieuwe vignet aanvragen verwerkt en de teller staat op 76 scholen. Samen met GGD Drenthe, de gemeenten, de combicoaches en de scholen wordt hard gewerkt aan deze doelstelling.  Zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs en scholen i het Speciaal Onderwijs hebben we Gezonde Scholen, waarbij 1 op de 5 scholen twee of meer themacertificaten binnen haalde.

Scholen kunnen zich ieder jaar inschrijven voor het ondersteuningsaanbod, de inschrijving voor 2018 is inmiddels gesloten. Inmiddels hebben 900 scholen zich ingeschreven, waarvan 350 de toekenning krijgen, er wordt onder andere gekeken naar de grootste achterstanden. Het aanbod bestaat uit ondersteuningsuren van de GGD Drenthe en een bedrag van € 3.000 om:

  • uren in te zetten binnen de school
  • vignetten aan te vragen a € 150
  • tegemoetkoming in de kosten van gezonde school activiteiten te krijgen

Voor meer informatie kijk op de website gezonde school.

Contactpersoon

Dorien van de Kant
dvandekant@sportdrenthe.nl

Mail naar Dorien van de Kant