Omschrijving

2018-05-14 13:06:24 | Categorie: Drenthe doet mee

Het expertteam is het begeleidingsteam die samen met de contactpersoon gezondheid en welzijn van de gemeente aan de slag gaat om de Drent die wel wil, maar het zelf niet voor elkaar krijgt, mee te kunnen laten doen met de samenleving.

Het exptertteam bestaat uit:

Specialisten

Esther Rodenburg- adviseur CMO STAMM

Zij zal zich in eerste instantie vooral met de lokale processen bezighouden.

Esther heeft een open houding en een prettige manier van communiceren. Ze werkt graag samen met verschillende partijen om krachten te bundelen, te verbinden en in te zetten om de maatschappelijke impact te vergroten. De mensen en hun talenten zijn het uitgangspunt om samen een stap vooruit te komen. Esther kijkt graag vanuit de inhoud, met energie en een voortvarende aanpak. Esther is bekwaam in het verwerven van draagvlak, het begeleiden van groepsprocessen en het implementeren van veranderingen binnen een organisatie. Waar de kans ligt om een andere, innovatieve werkwijze in te zetten doet ze dat. Zij is een netwerker met een goed omgevingsbewustzijn.

Hans Leutscher en Esther Witte – adviseurs SportDrenthe

Zij zullen zich in eerste instantie met lokale en generieke interventies bezighouden.

Hans Leutscher is zijn leven lang al actief in de wereld van sport en bewegen. De rode draad is geworden bewegingsstimulering voor mensen met een beperking. “In 1984 gestart op landelijk niveau te werken bij eerst de Stichting Watersport met Gehandicapten en vele fusies verder nu bij Kenniscentrum Sport. Diverse landelijke programma’s als Sport en Bewegen voor Mensen met Chronische Aandoeningen en natuurlijk Revalidatie, Sport en Bewegen kwamen voorbij en laten me niet meer los. Het gaat hierbij om mensen in een bewegingsachterstandssituatie en onze rol is het vertalen van de wetenschappelijke toepasbare theorie naar en in samenspraak met de praktijk. Daarbij gaat het mij om het verbinden van 2e en 3e lijns gezondheidszorg met het sociale domein, het verzamelen, delen en verspreiden van opgedane kennis. In mijn beleving hoort het implementeren daar ook bij. Sinds eind 2006 ook bij SportDrenthe, met name voor het aangepast sporten, een mooie combinatie van functies tussen het landelijke en het provinciale en daarjuist de vertaling brengen in de praktijk.”

Esther Witte is het gezicht van SportDrenthe als het gaat om de seniorensport. Voor zowel senioren als het aangepast sporten weet zij de goede wegen te bewandelen en kent ze de beste beweegprogramma’s en interventies uit de praktijk. “In beweging brengen van ouderen en minder validen om te zorgen dat ze vitaler zijn, mee kunnen doen in de samenleving, maar ook gewoon een beetje blij en positief in het leven staan, daar doe ik het voor. Bovendien zorgen we er voor dat door deze mensen te laten bewegen ze ook nog eens een stuk gezonder zijn.”

Ondersteunende rollen

Karin Meppelink: zorgt voor de verbinding, communicatie en organisatie.

Hans Derks: begeleidt het proces vanuit zijn Drenthe beweegt rol

Piet de Ruiter (GGD) is betrokken: zijn betrokkenheid zal groter worden wanneer de ZonMw-aanvraag ‘aan de slag met preventie in uw gemeente wordt goedgekeurd’.

 

Contactpersoon

Hans Derks
hderks@sportdrenthe.nl

Mail naar Hans Derks