Omschrijving

2018-05-14 12:51:05 | Categorie: Drenthe beleeft

KennisLab BIOR Noord is een samenwerkingsverband van verschillende partijen in Noord-Nederland met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie van Noord-Nederland. Kennislab BIOR inspireert beleidsmakers, gebruikers en andere organisaties tot oplossingen voor de inrichting van de openbare ruimte, zo dat het uitnodigt tot bewegen, gezond gedrag, ontmoeten, recreëren en ontspanning.

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciete thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Deze wet biedt kansen om sport en bewegen een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen te laten zijn.

Het vraagt nog wel inspanning om gemeenten het belang van sporten en bewegen in omgevingsvisies en -plannen te laten landen. In de handreiking , Sport, bewegen en de omgevingswet uitgegeven door de Vereniging van Sport en Gemeenten, zijn diverse inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen. Maar ook wordt er uitgelegd wat er nu precies verandert met de komst van de Omgevingswet. En door het aanreiken van een stappenplan wordt een basis geboden om een stap voorwaarts te zetten. Laten we deze kans pakken en met elkaar aan de slag gaan!

Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op.

Contactpersoon

Mieke Zijl
mzijl@sportdrenthe.nl

Mail naar Mieke Zijl