Omschrijving

2018-05-14 13:06:47 | Categorie: Drenthe doet mee

Er is een Drenthe brede aanvraag gedaan voor de call ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Doel van deze subsidie is de uitvoering van integraal gezondheidsbeleid gericht op preventie, waarbij gebruik wordt gemaakt van gevalideerde instrumenten en erkende interventies en een lokale lerende uitvoeringspraktijk. In Drenthe gaan we gebruik maken de bestaande overleggen en preventie-netwerken zoals de VDG overleggen en Drenthe gezond en Drenthe doet mee. De doelgroep is ‘kwetsbare inwoners’.

• In de eerste fase, het eerste jaar, gaan we een analyse maken van de lokale gezondheidssituatie en een plan van aanpak gericht op preventie. Hieruit komt een plan van aanpak op maat gemaakt per gemeente. Voor de uitvoering van de analyse wordt een projectleider aangesteld met budget vanuit de aanvraag.

• In de tweede fase draait het om het implementeren van de interventies. Hier is budget beschikbaar om extra handen in te zetten in de gemeenten en te zorgen dat er een succesvolle implementatiestrategie wordt gevonden. Deze kennis wordt lokaal en landelijk gedeeld. Ook hier geldt dat we niet allerlei nieuwe dingen gaan opzetten, maar juist het bestaande versterken. Vanuit de call mogen we inzetten op bewezen effectieve interventies, maar we mogen ook elementen uit verschillende interventies combineren om zo tot een optimale aansluiting bij de lokale situatie te komen. Dit kan per gemeente verschillen vandaar dat we breed insteken op kwetsbare inwoners en dan beslissen vanuit de analyse.

Contactpersoon

Hans Derks
hderks@sportdrenthe.nl

Mail naar Hans Derks