Ronde van de Toekomst

/Ronde van de Toekomst
Ronde van de Toekomst2019-01-29T12:06:00+00:00

Sport Toekomst Verkenning

De provincie Drenthe is pilot voor een regionale Sport Toekomst Verkenning. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het RIVM, Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, het kenniscentrum Sport en NOC*NSF. De landelijke Sport Toekomst Verkenning en het nationale Sportakkoord zijn de aanleiding om ook lokaal en regionaal na te denken over de toekomst van Sport in de regio. Het 50jarig jubileum van SportDrenthe en de titel Drenthe European Community of Sports maken Drenthe DE kandidaat om deze pilot uit te voeren.

Achtergrond

Het Ministerie van VWS wil regio’s, gemeenten en de lokale sportwereld ondersteunen bij het maken van een toekomstbestendig beleid door:

 • stimuleren van regionale en lokale sportakkoorden
 • Stimuleren van betere duiding, begrip en benutting van lokale en regionale data
 • Stimuleren van ‘communities of practice’
 • Ontwikkelen van een praktische toolkit van data, duidingsinstrumenten en handreiking voor lokale en regionale sportakkoorden

2017 STV

In 2017  werd de landelijke Sport Toekomst Verkenning uitgevoerd, de aanpak typeerde zich door:

 • De STV is bedoeld om de gedachten over de toekomst aan te scherpen.
 • Het gaat om de toekomst van sport en bewegen tot 2030, uitgaande van gelijkblijvend beleid.
 • Beleid dat focust op een brede opgave ook effect heeft op de andere opgaven.
 • Het is een opmaat naar een sportiever Nederland.
 • 4 perspectieven die samen de diversiteit in het denken over sport weergeven.
 • Aan de STV hebben ruim 80 experts en 100 stakeholders meegewerkt

Drentse STV

Waar staan we nu –> Lokale Trends –> opgaven > prioritering > beleidsopties

 • Aan de hand van 21 kernindicatoren en beleidsanalyse
 • Lokale trendscenario’s ontwikkelen
 • Opgaven/kansen en beleidsopties worden bekeken

Wat gaan we doen:

 • Verbinding met het traject ‘Aan de slag met preventie’, Drenthe doet mee en positieve gezondheid
 • Drie provinciale toekomstverkenning sessies
 • Lokale beleidsanalyses
 • Eventueel lokale STV-Sessies

Beoogd Resultaat

Uiteindelijk ligt er een provinciale visie (dat mogelijk de opmaat is naar een provinciaal sportakkoord) op sport en bewegen in 2030 en een gezamenlijke paragraaf op het thema preventie (mogelijk als onderdeel van een provinciaal preventieakkoord).

Dit biedt de opgaven en kansen op het gebied van:

 • Inclusief sport en bewegen
 • Duurzame infrastructuur
 • Vitale aanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Van jongs af aan
 • Topsport en sporttalent

Aftrap Ronde van de Toekomst Drenthe 18 januari

Tijdens het nieuwjaarsevenement van Community of Sport 2019 op het TT Circuit werden de deelnemers gevraagd hoe zij aan kijken tegen de toekomst van sport in Drenthe. Niet alleen werd ze gevraagd naar hun sportdromen, maar ook wat zij nodig hebben EN wat ze zelf bij zullen dragen.

Mieke Zijl zal vanuit haar rol als sportprojectmanager bij SportDrenthe het project coördineren. Ze vroeg de deelnemers om zo aan het begin van een mooi sportjaar alvast hun toekomstperspectief voor sport in Drenthe te delen aan de hand van 4 ‘stops’.

 1. Wat is uw Drentse sportambitie?
 2. Wat heeft u nodig om dat toekomstbeeld te realiseren?
 3. Maak een foto en laat weten wat uw bijdrage is
 4. Wie is uw Drentse inspiratiebron als het gaat om sport en bewegen

De vele polaroid foto’s met de persoonlijke bijdrages op de foto hiernaast laten zien hoe betrokken de Drentse sportwereld is.