Begint het nieuwe decennium op 1 januari 2021?

Begint het nieuwe decennium op 1 januari 2021? In ieder geval is dit de startdatum voor nieuw regionaal sport en gezondheidsbeleid, waar onder andere de Drentse overheden mee bezig zijn. Drenthe beweegt zal daar een onderdeel van zijn. We schatten in, dat we dan in de eindfase van de Corona-maatregelen zitten en echt wel vooruit gaan kijken. Een goed moment om eens een voorstelling van sport en bewegen in de komende 10 jaar te maken. In oktober 2020 hebben we een aantal Drenten gevraagd hun voorstelling te delen via onze website in een verhaaltje van maximaal 200 woorden). Programmamanager Drenthe beweegt, Hans Derks trapt af, maar hoopt dat er veel mensen gevraagd en ongevraagd gaan reageren.

Heeft u een voorstelling van sport en bewegen in de komende 10 jaar? Schrijf uw verhaal in maximaal 200 woorden en mail de reactie naar Hans Derks: hderks@sportdrenthe.nl

“Er zal geen trendbreuk zijn”

1 oktober 2020 – Hans Derks: programma coördinator Drenthe beweegt

“Corona heeft zeker effect op, hoe sport en bewegen er de komende 10 jaar uitziet, maar er zal geen trendbreuk zijn. Individualisering blijft de megatrend. Dit betekent niet dat we nog meer op onszelf zullen zijn, maar dat we door-emanciperen, assertiever worden en persoonlijke keuzes maken. De sociale transitie van maakbaar (wat we voor Corona dachten) naar eigen verantwoordelijkheid en roep om zelfredzaamheid gaat verder. Dat heeft als gevolg dat sport als middel in de komende 10 jaar volledig opgenomen gaat worden in het sociale domein. Corona heeft het belang van persoonlijke fitheid duidelijk gemaakt. Het zal nog verder gaan. Ook de ontwikkeling van levensvaardigheden door middel van sport en bewegen wordt erkend als belangrijk onderdeel van opgroeien.

Het Corona-effect zit in twee ontwikkelingen. Het belang van ontmoeten en het belang van natuur. Beiden niet omdat het moet, omdat er een nationale strategie (‘gij zult ontmoeten’) is maar gewoon omdat beide belangen vanuit individuele keuzes erkend en urgent worden. Meer dan ooit blijkt het belang van verenigen. Dat gebeurt vooral rondom sport en bewegen. Goed voor je lichaam, maar, zo beseffen we, ook essentieel voor jouw functioneren. Dit geldt voor verenigen rondom meer thema’s. Verenigingen worden misschien iets anders van vorm, maar worden nog belangijker.

Het besef dat natuur sterker is dan alles wat we zelf kunnen verzinnen, maakt ons meer bescheiden. Zo gelijkwaardig mogelijk leven met de natuur, waar we onderdeel van zijn, gaat invloed hebben op onze samenleving, Juist in Drenthe. Groen, natuur en gezonde omgeving zijn belangrijke termen in het volgende decennium.

Wat mij betreft is het nieuwe Drenthe beweegt programma, het antwoord op de vragen die vanuit de samenleving, de sportakkoorden, de gemeente en de provincie komen. Dit antwoord zal altijd in het licht van de verwachte ontwikkelingen gegeven worden en uitgaande van de reeks eigenschappen waar Drenthe goed in is.”

Ook uw reactie hieronder? Zet uw voorstelling van sport en bewegen in de komende 10 jaar op papier in maximaal 200 woorden en mail de reactie naar Hans Derks: hderks@sportdrenthe.nl

“De veerkracht die de sport kent zal blijven bestaan…”

20 oktober 2020 – Mieke Zijl: Adjunct directeur SportDrenthe

Nederland en de sportsector zal uit dit diepe dal komen en sterker dan ooit. Waarom? Omdat de Nederlander zich gerealiseerd heeft dat het belangrijk is om voor je eigen gezondheid te zorgen. Juist in een wereld vol beperkingen. De beperkingen hebben geleid tot creativiteit en ontdekking, bij onszelf, bij verenigingen, bij organisatoren, bij politici en bij beleidsmakers. We hebben nog meer oog voor de mogelijkheden die de omgeving ons biedt om te bewegen en gaan diezelfde omgeving zo inrichten dat het ons verleid tot bewegen. De adviezen van Erik Scherder zijn opgevolgd, beleidsmakers op alle niveaus en vanuit andere domeinen denken beweeginclusief. De sportsector wordt een volwaardig samenwerkingspartner. Zij heeft geïnvesteerd in het begrijpen van de ander en juist die ander vertelt waarom sport en bewegen belangrijk is. Of die uitleg nog nodig zal zijn gaat blijken. Want deze coronatijd legt duidelijk bloot wat belangrijk is: bewegen, sporten en ontmoeten. Ieder vanuit zijn eigen motief. Laten we in Drenthe ervoor zorgen dat de mogelijkheden om samen deel te nemen aan welke vorm van sport en bewegen mogelijk blijft. We zijn in Drenthe op de goede weg. Laten we ons niet weerhouden en de ingezette lijn voortzetten. Dan blijven we elkaar de komende 10 jaar positief verrassen!

Leestip:
Actieve leefstijl noodzakelijk in strijd tegen covid 19

“zitten we straks stil omdat we nu geen plannen durven te maken?”

12 oktober 2020 – Dennis Schomaker: Coördinator Sport Provincie Drenthe

Vanuit Drenthe Beweegt wordt het sportnetwerk uitgenodigd om gedachten te delen met betrekking tot sport na Corona.

Tijdens mijn hardlooprondjes denk ik daar al regelmatig over na. Hierbij vertrouw ik deze gedachten toe aan jullie. Eigenlijk in de hoop, dat het delen van mijn voorspelling ervoor zorgt dat die voorspelling niet uitkomt. Ik schrijf dit begin oktober 2020, aan het begin van de tweede fase met maatregelen om het virus de kop in te drukken.

In tegenstelling tot de eerste golf in het voorjaar bespeur ik in mijn netwerk meer zorgen. Nu we dachten weer “open” te kunnen, moeten we toch redelijk onverwacht weer dicht. Het onverwachte zorgt voor onzekerheid. En die onzekerheid maakt het lastiger om plannen te maken. Plannen die leiden tot activiteiten waar nu zo’n behoefte aan hebben. Nu zitten we stil omdat we niet mogen. Dat snapt (bijna) iedereen. Maar zitten we straks stil omdat we nu geen plannen durven te maken? Daar ben ik banger voor dan voor het virus. En dat is niet omdat ik het virus onderschat.

Uiteindelijk ontdekken we dat de we de ontmoeting missen, tijdens trainingen, wedstrijden, evenementen, als deelnemers of als toeschouwer. Dit leidt tot nieuwe initiatieven en tot meer waardering voor vroeger. Of komt dat laatste gewoon omdat ik ouder word? Maar laten we nu alvast beginnen met het organiseren van de ontmoeting van straks, zodat we ook volgend jaar en zelfs over 10 jaar nog trotser kunnen zijn op de veerkracht die de sport nu toont.

Wat mij betreft dus vooral een oproep om plannen blijven te maken. Ervan uitgaan dat ze door kunnen gaan, desnoods in aangepaste vorm. Doorgaan zolang het kan en pas cancelen als het echt niet anders kan. En ondertussen ogen en oren open houden om te leren van elkaar.

Dit alles soms tegen beter weten in, maar er geeft niets meer voldoening dan het waarmaken van het onverwachte.

Mijn voorspelling was dat de sport zich laat afremmen, maar aan het einde van mijn verhaal weet ik dat ik gelukkig wel beter weet. Succes en blijf gezond!

“Sport, ode aan de sport”

7 oktober 2020 – Bianca Haan: VV de Treffer ’16

Sport, een dagelijkse bezigheid, ingebouwd bij ieder bedrijf, iedere organisatie en gefaciliteerd door verenigingen.

Sport, niet meer weg te denken uit ons dagelijks ritme.

Sport, individueel of in teamverband.

Sport, eigenlijk heel normaal maar in deze tijden van corona juist zó bijzonder.

Sport, ode aan de sport.

Ode aan de duizenden vrijwilligers die de sport draaiende houden.

Ode aan de verenigingen die blijven faciliteren, ode aan al die uren die er in worden gestoken.

Ode aan alle initiatieven die ontstaan vanuit de huidige situatie binnen de sport.

Sport, niet meer weg te denken uit de samenleving.

Sport, broodnodig in de huidige samenleving.

Sport, waar zouden we zijn zonder sport?

Ode aan de sport..

Trots dat ik onderdeel mag zijn van dat hele belangrijke onderdeel van onze hedendaagse en toekomstige samenleving, sport!

“Een fitte samenleving is de meest gevreesde tegenstander”

5 oktober 2020 – Bas Eefting: partner 1609Bold

Veni, vidi, vici. Het hoort niet bij corona. Het is onlosmakelijk verbonden met sport. De sport wordt, net als alle onderdelen in de samenleving, hard geraakt. Maar het zal overwinnen. Omdat de sport, nu meer dan ooit, laat zien wat haar kracht en waarde is. Een scenario waar we wel serieus rekening mee moeten houden, is dat het corona-effect een versnelling van deze trend zal doorzetten. We zullen de komende jaren moeten inzetten op het faciliteren van deze ontwikkelingen en bestaande patronen moeten durven loslaten.

De afgelopen periode worden we gedwongen meer en meer individueel op pad te gaan. Voor de teamsporters onder ons is er geen passend alternatief. Maar voor veel bankzitters is het een eyeopener geweest. En voor heel veel mensen betekent het een vertrouwd weerzien met de natuur. Maar hoeveel we ook individueel op pad gaan, we posten massaal onze activiteiten op apps als Strava. Om onze belevenissen te blijven delen met onze vrienden. Als het fysiek niet kan, maken we virtueel de connectie. Omdat sport te mooi en uniek is om alleen te doen.

En daarmee laat sport zien dat het verbindt. Het laat ons dicht bij huis een nieuwe omgeving (her)ontdekken. Het laat ons bovenal zien dat sport ons fit houdt. Want of het nu gaat om griep, corona of obesitas. Voor vele aandoeningen is een fitte samenleving de meest gevreesde tegenstander.

Sport als hoeksteen van de samenleving. Van onze steeds verder digitaliserende samenleving. Een samenleving waarin steeds meer een appèl gedaan wordt op onze schaarse tijd. Laten we de hoeksteen van de samenleving niet bouwen op drijfzand. Maar op een stevig fundament. Waarin sport een verankerde plaats krijgt. Waar het geen bijzaak is, maar onderdeel van ons dagelijkse programma. Waar het geen kostenpost is, maar een investering in een gezonde maatschappij. En waarin sport naadloos aansluit bij de soms veranderende behoefte van de doelgroep. Dat overwint alles.