Subsidie ‘Aan de slag met preventie in Drentse gemeenten’ goedgekeurd

2018-08-08 07:47:42 | Categorie: Drenthe doet mee en Drenthe gezond

De Drentse gemeenten willen steviger inzetten op een integrale aanpak van preventie gericht op de gezondheid van hun inwoners, met de focus op kwetsbare groepen. Volwassenen in Drenthe roken meer, drinken vaker en hebben meer overgewicht dan in de rest van Nederland. Er zijn grote gezondheidsverschillen en gemeenten hebben te maken met vergrijzing. Het huidige preventiebeleid en de interventies zijn versnipperd en vaak nog onvoldoende integraal opgezet.

In dit project gaan de 12 gemeenten van Drenthe, GGD Drenthe, SportDrenthe, CMO STAMM, de Werkplaats Sociaal Domein Noord en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland samen aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten. Ook RIVM en Zilveren Kruis denken mee bij dit initiatief. In fase 1 worden er gezondheidsprofielen op gebiedsniveau opgesteld, hier komt veel elke gemeenten een plan van aanpak uit die we in fase 2 gaan uitvoeren. Waarbij steeds wordt ingezet op het uitwisselen van kennis en ervaring.

Op dit moment is er een vacature uitgezet voor de projectleider. Klik hier voor de vacature