17, 18 en 19 juli 2018, locatie: HIS Assen

9.00 uur tot 16.00 uur, Hanzehogeschool Instituut voor Engineering, Industrieweg 34A

Aanmelden

Dag 1: Weet wie je bent, benut je talent!

Op deze dag starten we met een inspirerend verhaal van Louis Polstra (lector Arbeidsparticipatie van het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen.) Hij zal ingaan op participatie, preventie en omgevingsgericht werken. Kennis van deze begrippen en hoe verschillende professionals hier vorm aan geven zijn cruciaal in de samenwerking. In het ochtenddeel wordt inhoudelijke kennis steeds afgewisseld met de koppeling naar je dagelijks werkzaamheden in de wijk. In de middag gaan we verder vanuit het individu, aan de hand van een analyse van de individuen in het team. Hiervoor gebruiken we de JTI/MBTI scan. Dit heeft als doel bewustwording van hoe het werk binnen het gebiedsteam wordt ingevuld, en welke kwaliteiten hierbij vanuit het individu en het team worden ingezet.

Dag 2: Feiten, Fantasie en Focus

Dinant Roode (educational designer) neemt je deze dag mee op reis in de toekomst. We verkennen de toekomst om dit uiteindelijk samen te brengen in een kompas van werkende principes/aspecten die ons als professionals in de nabije toekomst richting kunnen geven. Deze dag zal een beroep doen op je creativiteit, verbeeldingskracht en ervaringen om vanuit een complexe toekomst toch concreet te worden. We starten bij het individu om vervolgens via kleine groepen tot het gehele team te komen. Zou het ons lukken een collectieve ambitie te vangen in een kompas?

Dag 3: Focus in een krachtige omgeving

Op deze laatste dag ligt de focus op het daadwerkelijk vormgeven van de op dag 2 ontwikkelde toekomstperspectief, met een belangrijke stakeholder uit hun werkveld. Daarnaast kijken we met Simon Henk Luimstra (beleidsadviseur sociaal domein, procesbegeleider en perspectiefwisselaar), drs. Esther Rodenburg (adviseur CMO STAMM) en Marjon Bachra (directeur JOGG NL) hoe zij in hun organisatie omgaan met het inspelen op trends. Je kan na deze drie dagen aan de slag in de praktijk.

Uiteraard sluiten we af met het uitreiken van de certificaten en een borrel.