Veranderend werkveld aanleiding voor Summerschool Drenthe

2018-08-28 07:36:15 | Categorie: Drenthe gezond

´Als professional in de wijk dien je je constant aan te passen aan ontwikkelingen in de maatschappij’

De maatschappij wordt complexer. Werk dus ook. Ook van professionals in de wijk wordt meer gevraagd. Zo is van aanbiedingsgericht naar vraaggericht werken een flinke draai, waarbij een beroep wordt gedaan op heel andere vaardigheden. Dat merkte ook Dorien van de Kant, coördinator bij Drenthe gezond. ‘We vingen op dat er behoefte is aan ondersteuning- want wat moet je als professional nu precies anders gaan doen? Onze driedaagse ‘Summerschool’ over dit onderwerp bleek een schot in de roos.’

Sociale domein
‘Vroeger organiseerden buurtsportcoaches toernooien, hier op het plein in de wijk. Dat gebeurt nog steeds, maar het zwaartepunt binnen het werk is verplaatst’, legt Dorien van de Kant uit. Van de Kant heeft het werkveld zien veranderen. ‘In het kader van de participatiemaatschappij en natuurlijk de decentralisatie worden er hele nieuwe dingen van professionals gevraagd. Buurtsportcoaches, welzijnswerkers, JOGG-regisseurs: tegenwoordig fungeren ze veel meer in het hele sociale domein. Ze krijgen te maken met complexere problematiek, werken samen in sociale teams en hebben ook een signalerende functie. Hoe doe je dit allemaal, als je nog niet eerder een beroep hebt hoeven doen op de vaardigheden die hiervoor nodig zijn? Op die behoefte wilden we inspelen.´

Pilot
SportDrenthe, Sport Fryslân en Huis voor de Sport Groningen vroegen daarom de Hanzehogeschool Groningen om mee te denken over een driedaagse Summerschool, waarin professionals kennis en vaardigheden opdoen waarmee ze in hun werk de volgende stap kunnen zetten.
Half juli vond de eerste Summerschool plaats, als ‘pilot’. Iedere dag waren er zo’n 20, veelal Drentse, deelnemers. Ongeveer 14 mensen woonden alle drie de dagen bij.

´Als professional in de wijk dien je je constant aan te passen aan ontwikkelingen in de maatschappij’, vertelt Van de Kant. ‘In het programma wordt dit dan ook van alle kanten belicht. Wie ben je zelf, waar ligt jouw talent en welke rol heb jij in jouw team? Hoe ziet de toekomst eruit, en hoe kiezen we nu de juiste richting? En ook een vraaggesprek met grotere organisaties: hoe spelen zij in op deze continue veranderingen? JOGG-directeur Marjon Bachra was hierbij een van de deelnemers, dat was erg leuk. Al met al een behoorlijk intensief programma inderdaad’, lacht Van de Kant, ‘maar deelnemers waren ontzettend enthousiast.’

Ontschotten
‘Met een initiatief als de Summerschool willen we professionals in de wijk meer handvatten geven’, aldus Van de Kant. ‘Hoe haal je de vragen in de wijk nu op? Welke verwachtingen hebben we van elkaar in het team? En waarvoor kan ik andere professionals benaderen? We zijn het vaak nog niet gewend om echt samen te werken. Dat ‘ontschotten’ is belangrijk, je ziet dat nu overal gebeuren. Na afloop merkten we dat deelnemers echt verder konden. Ook was de energie na drie dagen nog erg goed, ondanks het intensieve programma. Dat was mooi om te zien.’

Evaluatie
Komt er een vervolg van de Summerschool Drenthe? Van de Kant: ‘In oktober wordt de Summerschool geëvalueerd en wordt bekeken of het programma wordt doorgezet. De pilot was erg geslaagd; we kregen louter positieve reacties. Ik kan andere gemeenten dan ook van harte aanraden iets dergelijks te organiseren, hier in het noorden bleek er echt behoefte aan. Uiteindelijk is samenwerking natuurlijk nog altijd het sleutelwoord. Maak gebruik van elkaars kennis en kracht, iedereen heeft zijn expertise. Ik hoop dat we elkaar door programma’s als de Summerschool nog vaker gaan opzoeken!’

Meer weten?
Neem contact op met Dorien van de Kant via: dvandekant@sportdrenthe.nl