De opdrachtgevers van Drenthe beweegt zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in de council. De council is eindverantwoordelijk en fungeert als adviesraad voor het regieteam en de programmamanager.

Leden

Leden van de council zijn: Henk Jumelet (gedeputeerde provincie Drenthe), Roger de Groot (Burgemeester gemeente de Wolden, lid bestuur VDG), Agnes Holtjer (eigenaar Agnes – ondernemer), Albert Bruin Slot (voorzitter college van bestuur Drenthe College), Hans Jansen (VNO NCW), Karin Eeken (directeur publieke gezondheid GGD Drenthe), Mark Tuit (directeur IVN Noord), Willem Veldman (directeur Topsport NOORD), Yvonne Turenhout (directeur-bestuurder Stamm CMO), Hans de Lang (directeur-bestuurder SportDrenthe), Hans Derks (programma manager Drenthe beweegt) en Karin Meppelink (notuliste – eigenaar secretariaatsbureau)