In de regiogroep zijn alle opdrachtgevers ambtelijk en een aantal partners bestuurlijk vertegenwoordigd, zij denken mee over strategie en uitvoering.

Leden

Leden van de regiegroep zijn: Dorien van de Kant (coördinator Drenthe gezond), Gerrit Stolte (ambtenaar sport gemeente Assen), Karlijn Meijerink (IVN Noord), Mark Andreae (coördinator DC Fit Drenthe College), Martijn Schuring (ambtenaar sport gemeente Hoogeveen), Peter Voerman (provincie Drenthe), Piet de Ruiter (adviseur gezondheidsbevordering GGD Drenthe), Vincent Mooi, Anja Reuvers en Simon Henk Luimstra (gemeente Emmen), Hans Derks (programma manager Drenthe beweegt), Mieke Zijl (SportDrenthe) en Karin Meppelink (notuliste).