Zorgbelang Drenthe samen met inwoners aan de slag in Assen en Coevorden

2021-02-08 20:15:54 | Categorie: Drenthe gezond

Zorgbelang Drenthe is het jaar begonnen met 2 belangrijke projecten in Drenthe. In Assen werd in opdracht van de gemeente en STILA gekeken naar de leefbaarheid in de buurt. In Coevorden is een start gemaakt om gezondheid bespreekbaar te maken onder inwoners in het kader van gezond Coevorden. Twee projecten die echt samen met inwoners worden opgepakt om hen optimaal te betrekken en te faciliteren.

De invloed van bewonersinitiatieven op de ervaren leefbaarheid van inwoners

In opdracht van de gemeente Assen en Stichting Leefbaarheid Assen (STILA) heeft Zorgbelang Drenthe een impactmeting en evaluatie uitgevoerd naar de invloed van bewonersinitiatieven op de ervaren leefbaarheid van inwoners in de buurt. Met het project zijn ervaringen van inwoners opgehaald en zijn inwoners gevraagd om nieuwe ideeën aan te dragen om de leefbaarheid in de eigen leefomgeving verder te bevorderen. Conclusie van het onderzoek is dat inwoners over het algemeen positief tegenover de activiteiten staan die zijn georganiseerd door en voor de inwoners. Men is van mening dat deze activiteiten bijdragen aan de ervaren leefbaarheid. Aan de andere kant geven inwoners ook aan dat er weinig bekendheid wordt gegeven aan de activiteiten die op wijk- en gemeentelijk niveau worden georganiseerd. Zorgbelang Drenthe heeft de opdrachtgevers geadviseerd om te werken aan de naamsbekendheid van STILA en de communicatie rond de bewonersactiviteiten om zo meer inwoners te bereiken en te kunnen laten profiteren van de activiteiten. Ook heeft Zorgbelang Drenthe meegedacht in manieren om inwoners nog meer te betrekken bij de planvorming en uitvoering van nieuwe initiatieven.

Met inwoners de taal van Positieve Gezondheid ontdekken

Hoe introduceer je het gedachtegoed van Positieve Gezondheid onder inwoners? Moet je dan eigenlijk wel spreken van Positieve Gezondheid? En hoe ontwikkel je samen met de inwoners een taal om ‘gezondheid’ bespreekbaar te maken, ook met betrokken zorgverleners en andere professionals? Met deze vragen gaat Zorgbelang Drenthe aan de slag in het kader van Gezond Coevorden. Inmiddels zijn er visuele praatplaten ontwikkeld om het gesprek met de inwoners aan te gaan. Hierbij komen o.a. de 6 domeinen van positieve gezondheid aan bod. Het doel van deze eerste fase van de expeditie met inwoners is om samen met de inwoners tot een gezamenlijke taal te komen en te ontdekken wat inwoners nodig hebben om (waar nodig met ondersteuning) zelf aan hun gezondheid te werken.